Energiebesparing; Inzicht en mogelijkheden.

Er is een woud aan mogelijkheden. Hoe maak ik een juiste keuze?

duurzame energie
 

De energiemarkt is een markt die momenteel veel in beweging is. Deze beweging wordt veroorzaakt door de als maar toenemende vraag naar energie terwijl we zien dat onze energiebronnen niet onuitputtelijk zijn.
Een tekort aan energie kan ernstige gevolgen hebben voor onderdelen van de maatschappij en de economie. Om in de toekomst in onze energiebehoefte te blijven voorzien zullen we minder moeten gaan gebruiken en alternatieven moeten gaan aanwenden.
De overheid zal hier steeds meer een sturende rol in gaan nemen, reden hiervoor is het energieakkoord waarin bepaalde doelen zijn gesteld betreffende het gebruik en de winning van energie.

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en een woud van aanbieders en daar de juiste keuzes in te maken vergt dit veel tijd en energie. Hummel Energieadvies kan u geheel onafhankelijk hierin adviseren en om samen te komen tot de juiste keuzes en het begeleiden van het project.

Vaak gaan bij deze keuzes investeringen gepaard waarbij men recht heeft op subsidie, deze breng ik in kaart en begeleid u met de aanvraag daarvan.
De voordelen van deze keuzes leiden tot:

  • Rendement; Meer rendement op de lange termijn, door een lagere energie rekening.
  • Omzet; Steeds meer afnemers/klanten zien het belang van duurzaam investeren in en stellen het als eis in hun keuze voor leverancier.
  • Maatschappelijke bijdrage; Een bijdrage leveren aan het behoud van onze aarde, zodat er ook in de verre toekomst een beroep gedaan worden op de huidige energiebronnen.
  • Duurzaam; Een keuze naar bijvoorbeeld LED verlichting is duurzaam omdat deze verlichting vaak 8 tot 10 x langer mee gaat dan traditionele verlichting.