De overheid speelt steeds een bepalende rol in de energiemarkt. Reden hiervoor is het energieakkoord waarin afspraken gemaakt zijn voor het energieverbruik en energie winning.
Met betrekking tot energie winning is ten doel gesteld 14% in 2020 en 16% in 2023 op te wekken met duurzame energie middelen.
Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan alle subsidies en financieringen welke worden geïnitieerd door de overheid.

Ook regionaal worden door lokale overheden en instanties subsidies verstrekt die investeringen in duurzame energie ondersteunen.

Investeringen in duurzame energie

Voor investeringen in duurzame energie heeft de overheid een aantal subsidies in het leven geroepen die zeer interessant kunnen zijn voor u als ondernemer. Subsidies die de terugverdientijd voor u zeer acceptabel zullen maken.

 

Energie Investering Aftrek (EIA)

De Energie Investering Aftrek (EIA) is een regeling waarmee u 41,5 % van de investering in bedrijfsmiddelen voor duurzame energie kunt aftrekken van uw fiscale winst. Jaarlijks trekt de overheid hiervoor € 100.000 uit. Dit bedrag kan jaarlijks wijzigen, voor meer informatie kunt u op de website van het RVO terecht. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de investering moet voldoen:

 • Minimale investering is € 2.500
 • Het bedrijfsmiddel moet op de energielijst staan van het RVO
 • Investeringen moeten binnen 3 maanden na factuurdatum zijn ingediend

 

VAMIL

De VAMIL regeling is een regeling die u als ondernemer kunt aanwenden om 75% van de investeringen in duurzame energie middelen vervroegd af te schrijven. De snelheid waarmee wordt afgeschreven bepaalt u als ondernemer zelf. Voor 2015 is er voor deze regeling € 38 miljoen beschikbaar. 

Voorwaarde van deze regeling zijn:

 • Het bedrijfsmiddel moet op de energielijst staan van het RVO
 • Investeringen moeten binnen 3 maanden na factuurdatum zijn ingediend.
 • Maximaal 75 % van de investeringen mogen meegenomen worden in deze regeling
 • Minimale investering is € 2.500

 

MIA

De MIA subsidie is een regeling waarbij u als ondernemer maximaal 36 % van de investering in duurzame energie middelen mag aftrekken van uw fiscale winst.
Het percentage hangt af van het type bedrijfsmiddel. Voor 2015 is er voor deze regeling € 93 miljoen budget beschikbaar.
Voorwaarde van deze regeling zijn:

 • Het bedrijfsmiddel moet op de energielijst staan van het RVO
 • Investeringen moeten binnen 3 maanden na factuurdatum zijn ingediend
 • Maximaal 13,5%, 27% of 36% extra aftrek voor uw fiscale winst. Dit percentage is afhankelijk van de categorie waartoe het betreffende bedrijfsmiddel behoort
 • Minimale investering is € 2.500

 

De VAMIL regeling en de MIA subsidie zijn regelingen die veel op elkaar lijken met dien verstande dat de VAMIL regeling in combinatie met de EIA regeling kan worden gebruikt.
De aftrekregeling geldt voor:

 • Aanschafkosten
 • Voortbrengkosten, de kosten voor uw onderneming als u het bedrijfsmiddel zelf produceert
 • Aanpassingskosten (uren) en/of aankoop nieuwe onderdelen

Wanneer de investering is gedaan en het bedrijfsmiddel staat op de energielijst dan kunt u dus in aanmerking komen voor bovengenoemde regelingen.
De aanvraag kan via het eLoket van het RVO.

 

Kleinschaligheid Investering Aftrek (KIA)

De Kleinschaligheid Investering Aftrek (KIA) is een regeling waarbij investeringen tussen de € 2.300 en de € 306.931 in bedrijfsmiddelen in het algemeen in aanmerking komen.
Voorwaarden zijn:

 • Minimale investering is € 450
 • Bestemming moet voor het gebruik in Nederland zijn

De regeling mag in combinatie met de EIA en de VAMIL regeling worden gebruikt.

 

Stimuleringsregeling Duurzame energieproductie (SDE+)

Stimuleringsregeling Duurzame energieproductie (SDE+) is een regeling voor het zelf produceren van energie.
Deze subsidie vergoedt het prijsverschil tussen de grijze en groene energie. Hierdoor zijn de ondernemers in staat om de geproduceerde energie kwijt te kunnen op de gewone(grijze) energie markt.
De subsidie is bedoeld om projecten te ondersteunen voor groene onuitputtelijke bronnen.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Zonnepanelen met een minimaal vermogen van 15 KWp
 • Wind-energie door windmolens
 • Waterkrachtinstallaties
 • Zonthermie met een aparatuuroppervlakte van minimaal 100 m2

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is een haalbaarheidsstudie verplicht. Reden hiervoor is dat er geen budget wordt gebruikt voor niet haalbaar/realistische projecten, waardoor realistische projecten subsidie mislopen.

De aanvragen worden over 6 tijdsvakken per jaar verdeeld.
In elke fase wordt de prijs die u krijgt voor uw energie hoger. Het lijkt hierdoor aantrekkelijk om zo lang mogelijk te wachten met indienen, maar zodra de subsidiepot leeg is vist u achter het net.
De subsidie geldt vaak voor meerdere jaren en is alleen interessant als u beduidend over produceert. Anders kunt u zich beter beperken tot het opwekken van uw eigen energiebehoefte.

 

Is het u onduidelijk of heeft u vragen? bel dan gerust.

Goed om te weten dat Hummel energieadvies uw aanvragen uit handen kan nemen.

T 0634032825

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.